bijbel

Jakob Deel 1

Lezen Ezau was heel boos op zijn broertje Jakob, omdat hij hem had bedrogen. Weet je dat nog? Jakob had van hem de zegen gestolen. Ezau was zo ontzettend boos, dat hij Jakob wilde doden. Jakob moest daarom wel vluchten. Weg bij zijn vader Izak en zijn moeder Rebekka. Hij…

Jakob en Ezau Deel 3

Lezen De vorige keer heb je gehoord dat Jakob de zegen kreeg in plaats van Ezau. De tweede zoon van Izak, de jongste in plaats van de oudste. Jakob en zijn moeder hadden dit voor elkaar gekregen doordat ze Izak volledig hadden voorgelogen. Toch was dit wel zoals God het…

Jakob en Ezau Deel 2

Lezen De vorige keer stopten we bij Jakob en Ezau. Ezau had zijn eerstgeboorterecht weggeven aan zijn broertje Jakob, in ruil voor een bord linzensoep met brood. Weet je nog? Het maakte Ezau allemaal niks uit, hij had honger en het eerstgeboorterecht kon hem helemaal niks schelen. Dat was helemaal…

Jakob en Ezau

Lezen In het vorige verhaal werden Rebekka en Izak man en vrouw. Ze waren heel erg verliefd op elkaar en ze waren heel gelukkig. Toen gebeurde er toch weer iets verdrietigs. Abraham, de vader van Izak, ging dood. Abraham had een mooi leven gehad en hij was al heel oud…

Rebekka Deel 2

Lezen Het vorige verhaal eindigde tijdens het bezoek van de knecht bij de familie van Rebekka. Hij vertelde, voordat ze gingen eten, over de bijzondere ontmoeting met Rebekka en dat God Rebekka had uitgekozen als de vrouw voor Izak. De ouders van Rebekka en haar broer geloofden dat God dit…

Rebekka

Lezen Abraham wilde dat zijn zoon Izak een leuke en goede vrouw zou krijgen. Zijn zoon mocht beslist niet met een vrouw uit Kanaän trouwen, omdat deze mensen niets van God wilden weten. Dus zei Abraham tegen zijn knecht: ’Ga terug naar Haran, waar mijn familie woont, en zoek een…

Abraham deel 12

Lezen De tijd tikte door en Abraham en Sara waren nu wel erg oud geworden. Sara was al honderdzevenentwintig jaar, ze was zo oud, ze was op. Ze kon niet meer. Ze werd ziek. Ze lag op haar bed en stierf. Abraham zat bij haar bed en hij huilde. Wat…

Abraham deel 11

Lezen Weer een verhaal over Abraham. Abraham, de man die zo ontzettend veel op God vertrouwde. Hij vertrouwde zo erg op God dat hij eigenlijk alles deed wat God hem vroeg. Op een dag wilde God die trouw van Abraham nog een keertje testen. met dank aan: gospelimages.nl God riep…

Abraham deel 10

Lezen Weet je nog dat God aan Sara beloofde dat ze binnen een jaar een zoon zou krijgen? En dat Sara toen zo moest lachen? Ze geloofde het niet hè? Ze dacht dat ze al veel te oud was om zwanger te worden. Maar natuurlijk was het wel echt waar,…

Abraham deel 9

Lezen De twee engelen waren aangekomen bij de stad Sodom. Het was al avond en Lot zat bij de poort van de stad. Toen hij de twee engelen zag aankomen, stond hij op en liep naar hen toe om ze te begroeten. met dank aan: gospelimages.nl Lot boog zich diep…