bijbel

Mozes deel 1

Lezen We beginnen vandaag met een nieuw verhaal. Ons laatste verhaal ging nog over Jozef. Ons nieuwe verhaal begint een heel stuk later in de tijd. Jozef was allang gestorven en al zijn broers ook. Het volk van Israël was na al die jaren heel veel groter geworden. God had…

Jozef deel 10

Lezen De vorige keer bracht Jozef zijn twee zonen, Efraïm en Manasse bij zijn vader Jakob. Jakob die eigenlijk Israël heette, weet je nog? Jakob wilde zijn kleinzonen zegenen, maar hij kruiste zijn armen en legde toen zijn linkerhand op Manasse en zijn rechterhand op Efraïm. Dat had hij eigenlijk…

Jozef deel 9

Lezen De vorige keer kwam Jakob met zijn hele familie aan in Egypte. Ze hadden hun eigen land verlaten omdat daar zoveel honger was, weet je nog? En ze gingen natuurlijk naar Jozef. Jozef was al lang geleden de onderkoning  van Egypte geworden en hij zou nu goed voor ze…

Jozef deel 8

Lezen De vorige keer heb ik verteld dat Jozef zijn broers wilde testen. Hij wilde weten of de broers nog net zo slecht waren als vroeger. Maar dat was niet zo, wist Jozef nu. Ze waren echt veranderd. En toen kon hij zich niet meer inhouden, weet je nog? Hij…

Jozef deel 7

Lezen De broers hadden een hele bijzondere avond gehad, daar in Egypte. De onderkoning was opeens heel erg aardig tegen ze geweest en ze hadden samen met hem heel lekker gegeten. Ze wisten niet dat dit hun eigen broer Jozef was hè? En wat ze ook niet snapten, was dat…

Jozef deel 6

Lezen Het waren zeven goede jaren geweest voor Egypte, maar nu was dat voorbij. Er groeide niks meer op de velden. Geen graan om brood van te bakken. Maar Jozef was onderkoning en hij had in al die jaren genoeg graan opgeslagen in de grote schuren. In Egypte kon iedereen…

Jozef deel 5

Lezen Weet je nog dat de farao van Egypte had gedroomd? En dat Jozef als enige wist waar die dromen over gingen? Jozef wist dat God door deze dromen bekend had gemaakt wat er zou gaan gebeuren in Egypte. Dat er eerst zeven jaren zouden komen dat er genoeg eten…

Jozef deel 4

Lezen Daar zat die arme Jozef, eenzaam in de gevangenis. Beschuldigd door de vrouw van Potifar, weet je nog? Zij beweerde dat Jozef bij haar wilde slapen, maar dat was helemaal niet zo. Hij had niks fout gedaan. En toch liet Potifar hem gevangen nemen. Daar waren we de vorige…

Jozef deel 3

Lezen Jozef was door zijn broers verkocht aan de handelaren en hij werd meegenomen naar Egypte. Zijn broers waren blij dat ze van hem af waren, maar zijn vader Jakob was ontroostbaar. Weet je dat nog? Iris de Waard Toen de handelaren in Egypte aankwamen, verkochten ze Jozef aan een…

Jozef deel 2

Lezen De vorige keer heb je gehoord dat Jozef door zijn vader naar zijn broers werd gestuurd, in het veld. Jozef luisterde naar zijn vader, maar toen hij bij zijn broers kwam, grepen zij hem vast, trokken zijn veelkleurige jas uit en gooiden hem in de put. Dat was vreselijk…