bijbel

Abraham deel 12

Lezen De tijd tikte door en Abraham en Sara waren nu wel erg oud geworden. Sara was al honderdzevenentwintig jaar, ze was zo oud, ze was op. Ze kon niet meer. Ze werd ziek. Ze lag op haar bed en stierf. Abraham zat bij haar bed en hij huilde. Wat…

Abraham deel 11

Lezen Weer een verhaal over Abraham. Abraham, de man die zo ontzettend veel op God vertrouwde. Hij vertrouwde zo erg op God dat hij eigenlijk alles deed wat God hem vroeg. Op een dag wilde God die trouw van Abraham nog een keertje testen. met dank aan: gospelimages.nl God riep…

Abraham deel 10

Lezen Weet je nog dat God aan Sara beloofde dat ze binnen een jaar een zoon zou krijgen? En dat Sara toen zo moest lachen? Ze geloofde het niet hè? Ze dacht dat ze al veel te oud was om zwanger te worden. Maar natuurlijk was het wel echt waar,…

Abraham deel 9

Lezen De twee engelen waren aangekomen bij de stad Sodom. Het was al avond en Lot zat bij de poort van de stad. Toen hij de twee engelen zag aankomen, stond hij op en liep naar hen toe om ze te begroeten. met dank aan: gospelimages.nl Lot boog zich diep…

Abraham deel 8

Lezen Abraham liep een eindje mee met de Heer en Zijn twee engelen. Zij gingen op weg naar Sodom, daar waar de neef van Abraham woonde, Lot. Abraham en de drie mannen kwamen bij een hogere plek waar ze de stad Sodom beneden konden zien liggen. In die plaats en…

Abraham deel 7

Lezen In het vorige verhaal had God een gesprek met Abraham. God beloofde toen voor de zoveelste keer dat Abraham en Sara een zoon zouden krijgen, weet je dat nog? Daarna ging de Heer weer terug naar de hemel. Nu gaat verhaal weer verder, want de Heere kwam op een…

Abraham deel 6

Lezen Hagar, de slavin van Sarai was zwanger geworden door Abram en daarna deed ze heel vervelend tegen Sarai. Sarai was daar helemaal niet blij mee en ging ook heel lelijk tegen Hager doen. Ze deed dat zo erg dat Hagar vluchtte. Weet je nog? Ze vluchtte naar de woestijn.…

Abraham deel 5

Lezen Het vorige verhaal stopte bij de droom van Abraham. Weet je nog dat hij niet kon slapen en lag te piekeren? Dat hij zich zorgen maakte over de belofte van God? En of hij ooit nog wel een zoon zou krijgen? Toen hij eindelijk bijna in slaap viel, kwam…

Abraham deel 4

Lezen Het vorige verhaal stopte bij de oorlog van de koningen en dat Lot, de neef van Abram, gevangen werd genomen. Het was oorlog tussen een groep van 5 koningen en een groep van 4 koningen. Allemaal in het gebied waar Lot woonde. Waarom was er oorlog? Omdat ze allemaal…

Abraham deel 3

Lezen In het tweede deel van het verhaal over Abram waren Abram en Sarai door de Farao het land uitgezet, weggejaagd uit Egypte, omdat Abram had gelogen over Sarai. Weet je dat nog? Toen Abram en Sarai  uit Egypte terugkwamen, waren ze erg rijk. Ze hadden heel veel dieren, heel…